słownik francuski - polski

Français - język polski

évoquer

po polsku:

1. wywołaćsłownictwo o miłości

2. przywoływać


Przywołuje silne emocje

TEORIA PRZEKŁADU przydatne słówka

3. wspominać


Wspomniał o problemach z nowymi komputerami.
otrzymałem wiadomość o błędzie wspomnianym powyżej
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
wspominam nasze wakacje
вспоминать

francuskie słówka i wyrażenia podstawowe 6-10

4. przypominać


mam ci o tym przypomnieć, aby [oder że]
moge sobie przypomnieć
ona przypomina mi moją siostrę
przypominać coś
remind

dział 3, czynności fizyczne

5. przywołać
évoquer w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku