słownik polski - angielski

język polski - English

Uzyskiwać

po angielsku:

1. obtain


Obtain all the relevant initial data associated with
Synthetic melatonin is safer than that obtain from animal brains.
You study English to obtain a job?

Komponent, egzamin B2, biznes cz.1