słownik francuski - polski

Français - język polski

abuser

po polsku:

1. nadużywać


Bardzo łatwo jest nadużywać tego rodzaju jedzenie.
Czy myślisz, że on nadużywa alkoholu?
Nadużywanie leków może byc bardzo niebezpieczne
Ona nadużyła swojej pozycji jako szef dając pracę swoim przyjaciołom
Został zatrzymany pod zarzutem korupcji i nadużycia władzy.

vocab internet
Czasowniki, które muszę znać

abuser w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku