słownik francuski - polski

Français - język polski

acquérir

po polsku:

1. nabywać


Czy pragnie pan nabyć ten wspaniały, nowy produkt?
Nasza firma nabyła atrakcyjne aktywa.

czasowniki grupa trzecia

2. nabyć


nabierać zwyczaju
nabyli firmę 2 lata temu
nabyć dużą wiedzę
otrzymać
tłumaczenie przykładu ze słówkiem

czasowniki z gramatyki

3. zdobyć


Zamierzam zdobyć ten szczyt.
Zdobył pierwszego gola po pięciu minutach.
chciałbym zdobyć więcej doświadczenia
osiągnąć
to get something that you need or want


4. posiadać


Posiadam dwa samochody.
Posiadam dziesięć par butów.
Posiadał duży majątek
Rzeczy, które posiadam i nie mógłbym się bez nich obejść to mój laptop i telefon komórkowy.
posiadał duży majątek


acquérir w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku