słownik hiszpański - polski

español - język polski

además

po polsku:

1. ponadto


"ponadto
Pomysł nie jest rozsądny, a ponadto nie jest realny.
Ponadtko, nie zgadzam się z taką opinią.
Ponadto uczniowie mają obowiązek robienia zadań domowych.

H (randomes Españoles)
Konwersacje 10.01 cz.2
Unidad 2, Español de pe a pa
Hiszpański zdrowie
Español de pe a pa, unidad 2, cz.1

2. również


Uwielbiam czytać. Jacquie również kocha książki.
WYMOWA!
Zasada: "ó" inne
Zasada: "ż" - inne
jak również

Mis amigos y yo
traduce 🇪🇸🇵🇱
maritza latina edition

3. co więcej


His attitude is wrong and what’s more, he seems to be a
His attitude is wrong and what’s more_ he seems to be a layman.
Jego postawa jest nie tak i co więcej, wydaje się być laikiem.
Ponadto autor ma do ponownego rozpatrzenia swoich roszczeń.
ponadto, poza tym, nadto, dalej

Unidad 4, Español de pe a pa

además w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku

powiązane słowa

así