słownik francuski - polski

Français - język polski

admettre

po polsku:

1. przyznać


przyznać się do własnych grzechów
przyznać tytuł, fundusze komuś
ty musisz przyznać że...
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
ustąpić

Koniugacja cz. nieregularnych: le présent
tekst matura 2014
la machine a abrutir

admettre w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku