słownik angielski - polski

English - język polski

admit

po polsku:

1. przyznać


przyznać się do własnych grzechów
przyznać tytuł, fundusze komuś
ty musisz przyznać że...
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
ustąpić

IntermediatePlus 1-6
Moja pierwsza lekcja
My first lesson
wojtek 2018.03.28
Słówka z ang

2. przyznać się


Mam 52 lata i przyznam się wam, że nigdy nie spróbowałem alkoholu.
On przyznał się do popsucia dzbanka.
muszę przyznać, że...
zdawać egzamin

Słówka do Uli
Toastmasters 07.15
lekcja nr 8 -podrecznik-mat + 3kl gim 8 dział
Unit 1 - Study plans
slowka unit 2

3. przyznawać


W tym roku przyznano mi stypendium.
Yes, I lied to her.
prawo do czegoś, alimenty
to acknowledge that...
to allow someone to have or do what they want

UNIT 1 - KLASA 3
2000 słówek - litera "a"
interface 3, Unit 7
The Gator Doc
Ang rozdział 8

4. przyjmować


Możemy spokojnie przyjąć, że był to przerażający rok pod względem katastrof naturalnych.
Ostatnio była znów przyjęta z czterema kolejnymi epizodami
nie mogę przecież tego przyjąć
przyjmować powietrze
przyjąć do pracy

Unitttttttttttt 9
Matura Masrers unit 9
słówka matura masters unit9
Matura Masters UNIT 9 słówka

5. przyjąć


Możemy założyć, że on będzie z nami współpracował.
Zakładam, że ty też przyjdziesz.
accept
przyjęto nas bardzo serdecznie
przypuszczać, zakładać coś

Moja pierwsza lekcja
słownictwo na poziom B2
22 Planing Nursing Care
B2 słownictwo 1

6. uznawać


Jest uznany za nowego mistrza.
Kościół uznaje cztery podstawowe zasady.
Nigdy nie przyjmuje do wiadomości swoich błędów.
Urząd pracy nie chce uznać mojego dyplomu.
uznawać coś prawnie


7. przyznawać się


Przyznaję, że się myliłem.
admitir. admitir algo que se había negado

popularne slowka (A)
EN w tłumaczeniach 01

8. przyznawać rację


Nauczyciel przyznał mi w końcu rację.
Przyznaje Pani/Panu rację


9. przyznać się do czegoś


Muszę przyznać się do zabrania reszty twojej pizzy z lodówki. Przepraszam, byłem głodny!
On przyznał się do nagrania mojego głosu.
On przyznał się do zamordowania żony.
Przyznał się, że zgubił te dokumenty na lotnisku.
przyznaję się

czasownik+ing, ezoolicznik z to i bez to

10. wpuszczać


On został wpuszczony na imprezę przez hostesę.


11. przyznać coś



Czasowniki opracowane przez Michała #1 A-C
Legal English: the language of contract law
Powtórka Powtórki *4. VIII

admit w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku