słownik francuski - polski

Français - język polski

ainsi

po polsku:

1. w ten sposób


Oni nie powinni traktować tych kobiet w ten sposób.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Wyszedł o dziesiątej, w ten sposób unikając korków.
i tak dalej
w inny sposób

Korepetycje 1-15
francuski 2011
franc 13.08.18
Une médecine pour les pauvres
Środowisko i inne

2. zatem


(Ona chciała kupić komputer, dlatego oszczędzała wszystko, co zarobiła.)
.
Istnieje zatem bardzo realna potrzeba odniesienia się do problemu Pakistanu.
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...

Przydatne zwroty, zwroty z avoir, faire i etre
connecteurs logiques

3. tak więczaimki, spójniki🔗🔗