słownik hiszpański - polski

español - język polski

antes

po polsku:

1. przedH (randomes Españoles)
Słówka hiszpańskie jedzenie dom
Unidad 11 i 12
Fiszka 2 Czas
Jadę do Hiszpanii

2. wcześniej


Powinniśmy wstawać wcześniej.
Proszę się z nami skontaktować wcześniej.
Wcześniej my mieszkaliśmy w mieszkaniu.
im wcześniej, tym lepiej
wcześnie

Hiszpański - Podstawowe wyrażenia i pozdrowienia
Hiszpański lekcje
Dos mundos de diversion
Randomowe słówka
egzamin kwiecien

3. kiedyś


Może to kiedyś zrozumiem
Myślisz, że wszechświat był kiedyś większy czy mniejszy?
Natychmiast.
einst
long ago

Czas - El Tiempo
Podstawowe Przymiotniki, Przysłówki, Przyimki, Spó...

4. przedtemhiszpański 11
Hiszpański 10