słownik francuski - polski

Français - język polski

applaudir

po polsku:

1. klaskać


Klaszczcie w dłonie
Klaszczę.
Nie musisz klaskać po przedstawieniu.
Nikt nie klaskał po jej występie.
Po przedstawieniu cała publiczność klaskała.

activites de loisir
Sztuka - L'art

2. oklaskiwać


Lubię klaskać po przedstawieniu.
oklaskiwałem ich

Conjugaison II groupe
Czasowniki 2 gr
czasowniki 2 grupa

applaudir w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku