słownik hiszpański - polski

español - język polski

apuntar

po polsku:

1. robić notatki


Pamiętaj, aby robić notatki na wykładzie!
Podczas lekcji zawsze robimy notatki.
To ważne więc proszę rób notatki.
Zawsze pożyczam notatki, sam nie robię.

KOLOKWIUM 18.01.17
Moja pierwsza lekcja
Szkoła i Edukacja - La Escuela y Educación

2. notować


Przez cały wykład Mateusz robił notatki.
Zanotowałam tylko najważniejsze informacje.
zapisywać

Podstawowe Czasowniki - Los Verbos Básicos
czasowniki regularne koniugacja I

apuntar w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku