słownik francuski - polski

Français - język polski

atteindre

po polsku:

1. osiągnąć


hallo dodzowiniłeśsie do...
osiągać dobre wyniki
osiągnięcie
osiągnąć (dojść do) porozumienia
osiągnąłem osiągnęłam osiągnęliśmy osiągniemy

les mots les plus utilises 1
Moja pierwsza lekcja

2. osiągać


osiągnąć lepsze wyniki
to jest trudne do osiągnięcia
tym osiągnął u niej dokładnie przeciwny skutek
uzyskać dyplom szkoły średniej
x

L'évolution technique
500 najważniejszych czasowników po francusku 376 -...

atteindre w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku