słownik francuski - polski

Français - język polski

avoir

po polsku:

1. Mieć


sobie
stosunki
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
wspólnego
wszystko zostało po staremu

Popularne czasowniki
Koniugacja cz. nieregularnych: le présent
Podstawowe czasowniki
1. Podstawowe czasowniki
Czynności – Activités