słownik hiszpańsko - polski

español - język polski

cariñoso po polsku:

1. czuły czuły


być czułym w stosunku do kogoś
Uwielbiam jej czuły uśmiech.
Psy mają czuły węch.
Mój ojciec kochał mnie tak samo jak matka, był też równie czuły.

Polskie słowo "cariñoso" (czuły) występuje w zestawach:

Podstawowe przymiotniki
cechy charakteru i samopoczucie
A1.2 Lección 1: Somos como somos
espacio joven 2 unidad 6
Wygląd, cechy charakteru, rodzina

2. troskliwy troskliwy


Można sprawić, by był miły, wielkoduszny, zabawny, troskliwy, pod jednym warunkiem, że będzie najważniejszą zabawką.
Groot jest troskliwy

Polskie słowo "cariñoso" (troskliwy) występuje w zestawach:

Cechy Charakteru i Osobowości - Las Característica...
Hiszpański człowiek