słownik hiszpański - polski

español - język polski

cariñoso

po polsku:

1. czuły


Ona czule go pocałowała.
Wasza oferta została przyjęta po umówionej cenie.

słowniczek 1-10
Konwersacje 10.01 cz.1
Cechy Charakteru i Osobowości - Las Característica...
I semestr A2
2 gente con gente

2. troskliwy


Mam takiego troskliwego lekarza!
Można sprawić, by był miły, wielkoduszny, zabawny, troskliwy, pod jednym warunkiem, że będzie najważniejszą zabawką.

Hiszpański człowiek

cariñoso w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku