słownik francuski - polski

Français - język polski

chaque

po polsku:

1. każdy


każdy pokój / za każdym razem
nikt
o ludziach (człowiek)
o rzeczach
tłumaczenie przykładu ze słówkiem

1000 słów - cz. IV
1000 słów - cz. III
Słownictwo Francuskie Podstawowe Connexions suplem...
1000 słów - cz. I.
miesiac pierwszy