słownik angielsko - polski

English - język polski

commitment po polsku:

1. zobowiązanie


W zeszłym roku podjęliśmy zobowiązanie do zmniejszenia emisji.
Mam ważniejsze zobowiązanie.
zrobiłem zobowiązanie do...

Polskie słowo "commitment" (zobowiązanie) występuje w zestawach:

Słownictwo: angielski - poziom rozszerzony DO MATURY
Słownictwio angielskie - Słówka z fiszek III
Ewa lekcja 17 why don't men...
em27/3 - Love's new look - the face of comporary c...
The nature of insurance (słówka) I

2. oddanie


Poproszę o oddanie mi tego.

Polskie słowo "commitment" (oddanie) występuje w zestawach:

Personality, emotions, attitude
personality, emotions, attitude
matura focus 4 unit 6 part 1
slownictwo maturalne str 117
Osobowość, emocje, postawa

3. poświęcenie


dziękuje za wykazane poświęcenie
Wybór zawsze oznacza poświęcenie - porzucamy jedną rzecz w imię drugiej.

Polskie słowo "commitment" (poświęcenie) występuje w zestawach:

Słówka Pati Google, Lady Gaga
64. język angielski poziom 2 STANAG czytanie i słu...
Face2Face Advance Unit 1
Entertainment part 1
słówka z prezentacji

4. zaangażowanie


Dziękuje wam za ciężką pracę i zaangażowanie.
dziękuję za twoje zaangażowanie

Polskie słowo "commitment" (zaangażowanie) występuje w zestawach:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 550...
słówka na mature
People unit 1
English lesson
IntermediatePlus 1-6

5. zaangażowanie osobistePolskie słowo "commitment" (zaangażowanie osobiste) występuje w zestawach:

Business English - words

6. zaangażowanie zobowiązaniePolskie słowo "commitment" (zaangażowanie zobowiązanie) występuje w zestawach:

Pearson ABC socjalizowanie

7. zaangażowany


Nie mogę przyjść we wtorek na kolację bo jestem zaangażowany w coś innego (Ja mam już coś innego zaplanowane).
być zaangażowany w
Kontynuują pracę i kontynuują bycie zaangażowanym.
W prawdziwej miłoście musisz być zaangażowany.
Byłem zaangażowany w tę pracę trzy lata, czyli do momentu, aż skończyłem 20 lat.
Tom był tak zaangażowany w pracę, że zapominał o jedzeniu.

Polskie słowo "commitment" (zaangażowany) występuje w zestawach:

English class