słownik francuski - polski

Français - język polski

connaître

po polsku:

1. znać


s
tunnen, tunnet, tuntee, tunnemme, tunnette, tuntevat, en tunne,. imp. tunsin, tunsit, tunsi, tunsimme, tunsitte, tunsivat, en tuntenut, emme tunteneet
znam ją z widzenia
znasz już innych?
znać swój fach

Słówka z maili - francuski
francuski unite 2
francaise.com 3.4 3.5 4.1
Koniugacja cz. nieregularnych: le présent
czasowniki grupa trzecia

2. wiedzieć


przykład ze słówkiem
présent
to know which way the wind is blowing
wiem
wusste

VO2, rozdzial 1
Unit 9 francuski//słówka

connaître w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku