słownik francusko - polski

Français - język polski

construire po polsku:

1. budować budować


budować blok
Będziemy musieli zbudować nową fabrykę.
my pomogliśmy zbudować kościół
budować nowy most
1. Zamierzają zbudować most łączący te dwie wyspy. 2. Zbudowaliśmy ten dom sami dwadzieścia lat temu. 3. Jakieś ptaki zbudowały gniazdo na naszym dachu! 4. Co tam budują?
postanowiłam tutaj budować przyszłość
Nie ma drzew aby zbudować kanu.

Polskie słowo "construire" (budować) występuje w zestawach:

Koniugacja cz. nieregularnych: le présent
czasowniki nieregularne francuski
le logement - zakawaterowanie
czasowniki grupa trzecia
La ville - Miasto

2. konstruować konstruować