słownik francuski - polski

Français - język polski

courant

po polsku:

1. potocznyTout travail
Francofolie A

courant w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku