słownik francuski - polski

Français - język polski

dépenser

po polsku:

1. wydawać


emitować
wydaję zbyt dużo pieniędzy na ubrania
wydawać pieniądze
wydawać pieniądze na coś
wydać pieniądze

Słówka z maili - francuski
francuskie słówka i wyrażenia podstawowe 11-15
PRACA: wyrażenia II
Pieniądze - L'argent
Lekcja z dn. 12 i19 marca

2. wydać


Have you tried the toothpaste that has just been brought out?
Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy.
Wydaję się, że
spędzić bezsenną noc

słówka z zeszytu 2
franc kartki

dépenser w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku