słownik francusko - polski

Français - język polski

détruire po polsku:

1. niszczyć niszczyć


Nie lubię niszczyć.
on próbował zniszczyć firmę

Polskie słowo "détruire" (niszczyć) występuje w zestawach:

Koniugacja cz. nieregularnych: le présent
czasowniki nieregularne francuski
Słówka przydatne do b2
natura, gotowanie itp
Wojna - La guerre