słownik hiszpańsko - polski

español - język polski

despegar po polsku:

1. startować startować


resetować komputer, restartować komputer
O której ma wystartować twój lot?
Postanowił nie startować w wyborach prezydenckich.
Wciąż chcesz startować na Harvard?

Polskie słowo "despegar" (startować) występuje w zestawach:

En el aeropuerto y en el avión
7.4 viaje - en el aeropuerto
Transport, Motoryzacja i Środki Komunikacji - El T...
unidad 10 podrozowanie
H (czasowniki nieregularne)

2. odlatywać odlatywaćPolskie słowo "despegar" (odlatywać) występuje w zestawach:

Medios de transporte
Zwroty hiszp.

3. wzbijać się w powietrze wzbijać się w powietrzePolskie słowo "despegar" (wzbijać się w powietrze) występuje w zestawach:

¿Como hacer una buena presentación?
zielone Descubre