słownik angielski - polski

English - język polski

determined

po polsku:

1. Zdeterminowany


Nie był dość zdeterminowany, aby spędzić całą noc na pisaniu.
if you are determined to do something, you have made a firm decision to do it and you will not let anyone prevent you
napędzany przez kasę
not willing to let anything prevent you from doing what you have decided to do
to control what something will be

Słówka z maili - angielski
sprawdzian angielski
dział 1 angielski
Rzeczowniki dotyczące wygląu (i nie tylko) oraz pr...
Człowiek - słownictwo

2. zdecydowanaangielski moduł 1
People/Family Workbook
Empower unit 1
Cechy charakteru
angielski słówka 1.1; 1.3; 1.6

3. stanowczy


Muy decidido, valiente y audaz
On jest bardzo stanowczym kierownikiem.
Zawsze byłem bardzo stanowczy do dzieci - one znały zasady i pilnowałem, zeby ich przestrzegały.
mój trener jest bardzo stanowczy.
pewny siebie

voices 2 part 9, cz.1

4. ustalony


zostało ustalone na piśmie, że; ten adres został ustalony

Vocabulary: Employment
Normy 28.12.2017

5. określony


Te rośliny żyją tylko w określonym środowisku.
może być określona do zasilania kuchenki elektrycznej w kuchni

słówka z czytania2
FCE rozdział 1