słownik hiszpańsko - polski

español - język polski

diecinueve po polsku:

1. dziewiętnaście


Zostało dziewiętnaście minut.
Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia.

Polskie słowo "diecinueve" (dziewiętnaście) występuje w zestawach:

Liczby i Liczebniki - Los Números y Numerales
kolory, przymiotniki, przyimki, 15-30, tener, estar
Liczebniki
tema: numery od 0 do 20 [hiszpański]
dni tygodnia i liczebniki 16-30