słownik francusko - polski

Français - język polski

distinguer po polsku:

1. rozróżniać


potrafisz rozróżniać rodzaj chleba
rozrozniac przyczyny od efektów. rozróżniać cwierkanie różnych ptakow

Polskie słowo "distinguer" (rozróżniać) występuje w zestawach:

artykuly 4-6
Słówka z maili - francuski
XXXV OJF Test A