słownik hiszpański - polski

español - język polski

gritar

po polsku:

1. krzyczeć


huudan, huudat, hän huutaa, huudamme, huudatte, he huutavat, en huuda. imp. huusin, huusit, hän huusi, huusimme, huusitte, he huusivat, en huutanut, emme huutaneet
krzyczeć na
schrie
to make a loud high cry because you are hurt, frightened, or excited
wrzeszczeć

słowniczek 1-10
Ponad 700 czasowników hiszpańskich!!!
Hiszpański 1
Hiszpański - czasowniki
Konwersacje 10.01 cz.2