słownik hiszpański - polski

español - język polski

huir

po polsku:

1. uciekać


[on] ucieka przed policją/przed burzą/za granicę
escapes; leaves somewhere quickly and/or secretly
floh
fuggire, andare via di fretta
niebezpieczny

Ponad 700 czasowników hiszpańskich!!!
Podręcznik 2
My first lesson
H (czasowniki nieregularne)
czasowniki nieregularne

huir w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku

powiązane słowa

incluir