słownik angielsko - polski

English - język polski

independent po polsku:

1. niezależny


Szukamy niezależnych i odpowiedzialnych ludzi na to stanowisko.
Kiedy już nie mieszkasz u rodziców i zarabiasz własne pieniądze, możesz wreszcie powiedzieć, że jesteś niezależny.
On jest bardzo niezależny.
Dziś John jest całkowicie niezależny.
W roku 1947 Indie stały się niezależnym państwem.
Jestem niezależny od mojej rodziny
Mój kraj jest niezależny.
Mój brat zawsze był niezależny i wszytko robił sam.
↳ To sprawia, że jesteś silny... niezależny.
Jest niezależny od rodziców.
Bądź niezależny od innych.
Jestem niezależny ekonomicznie od moich rodziców.
Jestem teraz niezależny od mojego ojca.
Prowadzi niezależny interes.

Polskie słowo "independent" (niezależny) występuje w zestawach:

If being a gentleman is your thing, stay away from...
Personality! English File Intermediate.
cechy charakteru i członkowie rodziny
personality adjectives strona 153
speech The British educational system

2. samodzielny


samodzielny, niezależny kraj
Jesteś bardzo samodzielny jak na swój wiek.

Polskie słowo "independent" (samodzielny) występuje w zestawach:

New Matura Success Pre-Intermediate Unit 9
famili and social life 2
Angielski - Zdrowie - Repetytorium
11 The disabled (niepełnosprawni)
Zdrowie 11 (SŁOWNIK TEMATYCZNY)

3. niezależny odPolskie słowo "independent" (niezależny od) występuje w zestawach:

Moja pierwsza lekcja

4. niepodległy


To niepodległy kraj.

Polskie słowo "independent" (niepodległy) występuje w zestawach:

New English File Intermediate Unit 1
Struktura państwa i urzędy
Aneta 16th Feb 2015 (3)
państwo i społeczeństwo
negative prefixes