słownik hiszpański - polski

español - język polski

levantar

po polsku:

1. podnosić


hob
if something heightens a feeling or emotion, or if a feeling or emotion heightens, it becomes stronger
podnieść pensję
podnosić z ziemi
stieg

kolokwium 10.05 konwersacje
Moja pierwsza lekcja
Czasowniki 1
Hiszpański - 80
Powtórka czasowniki I

levantar w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku

powiązane słowa

pagar
conducir