słownik francuski - polski

Français - język polski

lever

po polsku:

1. podnosić


hob
if something heightens a feeling or emotion, or if a feeling or emotion heightens, it becomes stronger
podnieść pensję
podnosić z ziemi
stieg

Słówka z maili - francuski
Pixel 1 - Unité 4
Podstawowe czasowniki
CIAŁO: wyrażenia I

2. podnieśćunité 4, 5, 6, 7, 8, 9
czasowniki regularne
czasowniki gr 1

lever w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku