słownik hiszpański - polski

español - język polski

lograr

po polsku:

1. osiągać


osiągnąć lepsze wyniki
to jest trudne do osiągnięcia
tym osiągnął u niej dokładnie przeciwny skutek
uzyskać dyplom szkoły średniej
x

H (randomes Españoles)
unit 6 y 7 club prisma
Nuevo ven unidad 6
czasowniki -ar parte uno
hiszpanski lekcja 1 2

2. osiągnąć


hallo dodzowiniłeśsie do...
osiągać dobre wyniki
osiągnięcie
osiągnąć (dojść do) porozumienia
osiągnąłem osiągnęłam osiągnęliśmy osiągniemy

kolokwium swendi 28.04
8.3 Hacer deporte

lograr w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku

powiązane słowa

vivir
escapar
organizar
quedarse