słownik francuski - polski

Français - język polski

même

po polsku:

1. nawetRzeczy dodatkowe
Różne (slowka.pl, książki, ulica itp)
Przydatne zwroty, zwroty z avoir, faire i etre
03_Qu'est-ce qu'on fait ce soir?
Francuski unite 2 na 27.10

2. podobnie


Obydwa domy są podobnie położone.
On lubi jabłka podobnie jak ona
Oni są bardzo podobni (do siebie).
Podobnie, mamy wiele do zrobienia w reakcji na kryzys gospodarczy i społeczny.
Znów mamy ten sam problem.


même w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku