słownik polski - angielski

język polski - English

marzyć

po angielsku:

1. dream of


Everything that you’ve ever dreamed of
I dream of a girl 9/10
I dream of finding a real friend.
My dream is to become an astronaut.

Enterprise 4, kolokacje
preposition D-Z
POPRAWKA Z ANGIELSKIEGO
Przyimki występujące po czasownikach
Pierwsza cześć czasowników str 214-215

2. dream


drim
marzenie
marzyć
what do you dream about? To travel around the world
śnić, marzyć

gimnazjalny rozszerzenie różne
czasowniki elector.pl
czasowniki 11.09.2016/3
Pioneer 3A str. 31-37
My first journey abroad

3. dream dreamt dreamtczęść 2 angielski do polski 24.10.2013
an ordinary day 2
Irregular verbs
Maciek:) Tabelka czasowniki:D

4. daydream


He never paid attention in class and seemed to be in a permanent daydream.
He often just looks out of the window and starts to daydream.


5. dream dreamtrodzaje sklepów
nieregularne - podstawowe