słownik hiszpański - polski

español - język polski

mismo

po polsku:

1. tak samoHiszpański do szkoły
Różne. kart. 25.09
1000 słów cz 1

2. podobnie


Obydwa domy są podobnie położone.
On lubi jabłka podobnie jak ona
Oni są bardzo podobni (do siebie).
Podobnie, mamy wiele do zrobienia w reakcji na kryzys gospodarczy i społeczny.
Znów mamy ten sam problem.

Mis amigos y yo
1.2 - ¿Cómo aprendes español?
test ze słownictwa
vocabulario de testo 5

3. taki sam


Moje miasto jest takie, jak twoje.
Mój kot jest taki sam jak twój.
Mój pokój jest taki sam jak twój.
Znów mamy ten sam problem.
pozostać bez zmian

H (randomes Españoles)
UNIDAD TRES (3)
1 karna kartkówka

mismo w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku