słownik polski - angielski

język polski - English

możliwość

po angielsku:

1. possibility


It's one of the possibilities.

3000 słów angielskich (cz.2)
Kurs Angielskiego 1-573
slowka angielski duzzooooo
Język angielski 1
uep, roboczo

2. potentialityFiszki z książki - "Dodo, Volumes 1 and 2 A Detail...
Fiszki z książki - "The Catholic World, Vol. 21, A...
Fiszki z książki - "Memories and Anecdotes" (Kate ...
Fiszki z książki - "The Romance of the Milky Way A...
Fiszki z książki - "The Life of Reason" (George Sa...

3. opportunityD7 - D10 - praca - work
Znalezienie pracy (słownictwo A)
rozdział 4 useful words and phrases

4. ability


abiliti
ability to listen
ability to work
disability
przykład ze słówkiem

29th of february

5. capability


Our new photocopier has the capability of working almost twice as fast as the old one
The machine had lost 15 percent of its full power capability.
The military capability of our country is great as we have a nuclear weapon.
ability
kej pe by ly ti

Transport i logistyka

6. facilitysłówka angielski 6 kasa
Test 3(University cities)