słownik hiszpańsko - polski

español - język polski

moderno po polsku:

1. nowoczesny nowoczesny


Budynek był bardzo nowoczesny. Miał wszystkie najnowsze technologie, łącznie z windą obsługiwaną głosem.
nowoczesny dom
Budynek na placu w centrum jest bardzo nowoczesny.
Interlingua to nowoczesny instrument komunikacji międzynarodowej.

Polskie słowo "moderno" (nowoczesny) występuje w zestawach:

Dom i Wyposażenie - La Casa y El Mobiliario
Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22
Kolokwium ze słówek 9.01 (j. pisany) cz. 4
Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str...
Przymiotniki - rasgos de carácter