słownik hiszpański - niemiecki

español - Deutsch

modesto

po niemiecku:


chwilowo dla danego hasła nie mamy pewnego tłumaczenia

modesto w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po polsku

powiązane słowa

desagradable
curioso
valiente