słownik polski - angielski

język polski - English

mogę

po angielsku:

1. i canlekcja 21,22,23,24
Angielski dodatkowy luty 2016 - 1
Unit 5 Rabbits klasa 3
czasowniki luty
ANG 15 - 6.02

2. may


We may as well go home. He isn't going to turn up.
We may visit the underwater park when we go to Cancun.
[meɪ] mej
it may rain tomorrow / you may go now
mej

Callan ważne zwroty
AC-ostatnie lekcje
stage 5 lesson 74

powiązane słowa

tam