słownik francuski - polski

Français - język polski

montrer

po polsku:

1. pokazywać


pokaż mi swój paszport
pokażę ci, jak to się robi
show
showed
ten może ci coś jeszcze zademonstrować

Słówka z maili - francuski
II kwartał 2018
Najważniejsze czasowniki
Slowka.pl francuski
1000 słów - cz. IV

2. pokazać


Pokaż listę okien
Pokaż mi pracę domową.
dozorca pokazał im drogę
exhibit, let see
pokazała książkę dla niego

wykaz podstawowych czasowników pierwszej koniugacji
WS francuski
na francuski
Chez les Lefèvre - leçon 3
Leçon 5 - słownictwo

montrer w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

tirer
garder
commencer
servir