słownik polski - angielski

język polski - English

na wprost

po angielsku:

1. opposite


opposite to the post office
ołpozyt
przeciwieństwo
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
we are opposite

angielskie zwroty i wyrazy rozne

2. straight ahead


He goes straight ahead
Straight ahead for about a mile
prosto


3. into straight
4. in front off
powiązane słowa

pod
obok
przed