słownik francuski - polski

Français - język polski

observer

po polsku:

1. obserwować


On obcerwował jego ręce.
Prawo powinno być przestrzegane
W przyszłym tygodniu zaobserwujemy spadek sprzedaży.
pilnować dzieci
x

la partie du corps (Części ciała)
mój francuski
Au merché aux puces: on chine
słownictwo a1 XIII
500 najważniejszych czasowników po francusku 151 -...

observer w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku