słownik hiszpański - polski

español - język polski

ordenado

po polsku:

1. schludny


Jego biurko jest zawsze czyste.
Jej dom był zawsze czysty i schludny
Mariusz jest bardzo schludny - jego koszule zawsze są wyprasowane.
Mój garnitur jest schludny.
Pokój był schludny i czysty.

komunikacja 3
Moja lekcja6
Moja pierwsza lekcja
Dom i Wyposażenie - La Casa y El Mobiliario
Wygląd i charakteru

2. uporządkowany


"Klawisze skrótów uporządkowane w porządku alfabetycznym. "
prowadzić uregulowany tryb życia

Konwersacje 10.01 cz.2
początkowe zajęcia
charakter, zwierzeta itd
hispzanski cd
Adjetivos contrarios

3. zorganizowany


Mój brat jest dobrze zorganizowany.
Nasz administrator jest naprawdę zorganizowany.
On jest zawsze taki zorganizowany!
On jest zawsze taki zorganizowany.
disorganised

Cechy charakteru español

ordenado w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku