słownik angielsko - polski

English - język polski

particular po polsku:

1. szczególny


Jest jakiś szczególny powód, że chcesz jechać do USA?

Polskie słowo "particular" (szczególny) występuje w zestawach:

In company- Case Study Incentives
Lykke Li - I Follow Rivers
marine organisms - słówka
#1 dzial 1-4 podrecznik
Unit III Logistics

2. poszczególnyPolskie słowo "particular" (poszczególny) występuje w zestawach:

Financial performance
repetytorium edgard 1-7
Angielski do szkoły
wszystko i nic
AGGR lekcje LC

3. szczególny konkretny4. określony


określony z góry
Jeśli chcesz mówić jak rodzimy użytkownik, lepiej wybierz sobie określony dialekt i się go trzymaj. Zwykle bowiem nie miesza się dialektów.

Polskie słowo "particular" (określony) występuje w zestawach:

Moje fiszki (biznes i rekrutacja)
korki angielski 1
Wordlist Unit 1
Ang dodatkowy

5. szczegół


Mógłbyś podać mi więcej szczegółów?
wdawać się w szczegóły
Włosy to są szczegóły
Nie znam jeszcze szczegółów
dalsze szczegóły
On szczegółowo wyjaśnił swoją sytuację.
Przygotujemy raport ze wszystkimi szczegółami.
Szczególnie Internet dostarcza szczegółów z naszego życia prywatnego, co było zupełnie niewyobrażalne kilka lat temu.
48/5000 Nowak poprosił asystenta o więcej szczegółów.
Samo to jest godne upamiętnienia, ale jeden szczegół mnie niepokoi.

Polskie słowo "particular" (szczegół) występuje w zestawach:

kolokwium nr 2
DOROTA 1B PL
Google translate

6. szczegółowy


Potrzebny mi szczegółowy opis tej wycieczki.
Kiedy dostaje długi i szczegółowy list.

Polskie słowo "particular" (szczegółowy) występuje w zestawach:

module 3 unit 11-12 + com1
angol 5 unit inter
UNIT 11, 12(3)
stawczyk 19.12

7. konkretny


Czy może pan być bardziej konkretny?
Jest to konkretny przykład oddziaływania UE na nasze życie codziennie.
↳ Zaangażowanie w działalność wolontariacką stanowi konkretny wyraz demokracji uczestniczącej, istnieje silny związek pomiędzy wolontariatem a aktywnym obywatelstwem.
o konkretnym czasie

Polskie słowo "particular" (konkretny) występuje w zestawach:

Iwka 10th March 2017 #19
słówka na środe