słownik francuski - polski

Français - język polski

passer

po polsku:

1. spędzać


np. ferie
spend - spent - spent
spędziłem dzień na czytaniu
spędziłem wakacje w Warszawie
verbrachte

francuski 2 sem
Le nouveau taxi! 2 (cahier d'exercices) - lecons 1-9
Słownictwo Francuskie Podstawowe Connexions suplem...
Francuska pogoda, komputery i itd.
En visite (leçon 6)

2. przechodzić


przechodzień
przejść do rzeczy
przenośnie
przenośnie; w czyjeś posiadanie
przeszedł obok mnie

En famille - leçon 11
Podstawowe zwroty
Francuski kartkówka
Słownictwo francuskie z ksiażki Taxi rozdział 10
wskazywanie drgoi

3. przejść


One nie przeszły do następnej klasy
Przepraszam, czy mogę przejść.
Zasada: "rz" po spółgłoskach
przejść ulicę na światłach
tłumaczenie przykładu ze słówkiem

Najważniejsze czasowniki
Leçon 5 - słownictwo
Passe compose z entre
Czasowniki, które odmieniają się z être
Czasowniki odmienne z etre (Passe Compose)

4. zdawać


Nie zdaliśmy egzaminu.
W tym roku zdawały maturę nawet paski
Wczoraj zdałem egzamin.
Zdała egzamin z łatwością.
Zdałam mój końcowy egzamin!

Edukacja - L'éducation
tekst "Le système scolaire français"