słownik francuski - polski

Français - język polski

pendant

po polsku:

1. podczas


podczas programu telewizyjnego o projekcji ogrodów
podczas wojny
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
w tym czasie
łączy się tylko z GEnITIVEM (IIp)

I kwartał 2018
sprawdzian 6 dział
unite3 temps libre
Słownictwo Francuskie Podstawowe Connexions suplem...
słówka i zwroty z tekstu "Méthodes éducatives"

pendant w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

derrière
rien
savoir
sauver