słownik polski - angielski

język polski - English

podawać

po angielsku:

1. serve


community
przykład ze słówkiem
serve clients
serw
serwis

Słownik tematyczny 06
Unit 6 żywność macmillan
Rozdział 6 słowka
Unit 6 "Żywienie, zakupy i usługi"
Moja pierwsza lekcja

2. pass


pass a ball
pass an exam
passer-by
podawać
to pass an exam

Winning and losing
powtórka np. confident
Scena 13 En-Pl
500 najważniejszych czasowników angielskich 175 - 200
czasowniki ważne 7

3. handThe strange case of Pablo Garcia 1
Lekcja 1,2,3
Business (1)
fullblast3 4b

4. given


['gɪvn] giwn
biorąc pod uwagę że
how a person should respond when given a gift
judgement any given situation
you’re given some texts to read

Słówka motoryzacyjne i techniczne
angielski ump

5. administer


Iraq is administered by the American military force for the time being.
It takes a lot of time to prepare, administer, and mark the tests.
each school was administered separately; The fund is administered by the Economic Development Agency
manage or govern
zarządzać

Medical service

6. administeredFiszki z książki - "The Feeling" (Roger Dee)
The secrets of migraine