słownik francuski - polski

Français - język polski

polonais

po polsku:

1. polskiFrancuski w 1 mies.

2. polak


polka

Pierwsze kontakty

3. po polsku


Nie mówię po polsku.
On nie mówi po polsku.
Zasada: "u" na końcu wyrazu
ona przyjechała z Islandii i prawie nie mówi po polsku

czasoniki odmiana fr

polonais w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku