słownik hiszpański - polski

español - język polski

ponerse

po polsku:

1. zakładać


Zakładam że ty też przyjdziesz.

słówka wrzesień
Słownictwo 2
przygotowywanie się 2
Unidad 7 ubrania, porownania
czasowniki hiszpański

2. nosić


trug
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
ubranie
ubranie (mieć je na sobie)
wear, wore, worn

czasowniki hiszpańskie