słownik polski - angielski

język polski - English

poprawny

po angielsku:

1. correct


Your Math test is 100%correct.
Your answer is correct. Congratulations!
[kəˈrɛkt] ker*ekt
korekt
poprawiać

1200 najważniejszych słow
1000 niezbędnych słów po angielsku
A2 angielski pawcio
lekcja 27, do 48 włacznie
MATURA EXPLORER - module 2