słownik francuski - polski

Français - język polski

préparer

po polsku:

1. przygotować


powinien przygotować
przygotować coś dobrego do jedzenia / smaczny posiłek
przykład ze słówkiem
stopniowo przygotowywać się do czegoś trudnego
tłumaczenie przykładu ze słówkiem

francuski 2 sem
pogoda i nie tylko
wykaz podstawowych czasowników pierwszej koniugacji
Czasowniki I grupa zwykłe
Au musee - Pourqoi

2. przygotowywaćSłówka z maili - francuski
les taches ménagères
czasowniki pierwsza grupa
Prace domowe
500 najważniejszych czasowników po francusku 201 -...

préparer w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku